امروزه انسان ها دوست دارند در فضایی زندگی کنند که از نظر روحی احساس امنیت داشته باشند و نصب درب یکی از راه های بسیار مهم می باشد و در حقیقت درب به ساختاری گفته می شود که از صفحات چوبی یا فلزی که از ارتفاع متوسط افرادی که از آن عبور می کند بلندتر باشد و جایگاهی است که دو اتاق یا دو فضا را با یکدیگر متفاوت می سازد. درب می تواند به عنوان حریمی برای جدا کردن و احترام دادن به مکان و فضایی طراحی شود و یا اینکه فقط جایگاهی باشد برای عبور و مرور افراد. 

پیش از اینکه به معرفی انواع درب ها بپردازیم لازم است اهمیت شناخت درب های مختلف را بیان نماییم. موارد زیر از جمله موضوعات مهمی هستند که ما را وادار به شناخت انواع درب ها می نماید:

  1. شناخت دقیق از دربی که می خواهیم باعث می شود که ما نیاز واقعی خود را به درستی بشناسیم و متناسب با آن خرید کنیم.
  2. خرید متناسب با نیاز همواره از موجب کاهش هزینه های می شود.
  3. خرید درست و دقیق سبب می شود تا زیبایی بیشتری به فضا بخشیده شود.

انواع درب بر حسب شرایط

1- محل قرارگیری دربها: از نظر محل قرارگیری به دو دسته کلی درهای خارجی و داخلی تقسیم می گردند.

2- تعداد لنگه: یک لنگه، دو لنگه

3- جهت بازشو: مانند دربهای یک لنگه از نظر محل قرارگیری لولا به درهای راست که با دست راست به سمت خارج باز می شود و درهای چپ که با دست چپ به سمت خارج باز می شوند، معمولاً بازشوها به طرف داخل است و جزء محل های که از 20 نفر بیشتر جمعیت داشته باشد که در این صورت به سمت خارج باز می شود.